Bureau Halt op Kids College

Jan de BruinGroep 7-8

In de afgelopen 3 weken is Bureau Halt drie keer op bezoek geweest in groep 7-8 om een gastles te verzorgen. De kinderen hebben de eerste les geleerd over wat de invloed van een groep kan doen en dat zij zich daar bewust van moeten zijn. Tijdens een test gaven de kinderen aan dat zij zich niet zouden laten beïnvloeden door een groep. Helaas is dat niet altijd even makkelijk. Laten we hopen dat dit echt het geval en de kinderen zelf de juiste keuzes maken in beïnvloedbare situaties. De tweede les ging een stapje verder. Deze ging over jeugdcriminaliteit. De kinderen hebben gehoord welke weg er bewandeld gaat worden als zij in hun jeugd de regels overtreden en zich schuldig maken aan diefstal en/of vandalisme. Tijdens de les hebben zij jongeren (daders en slachtoffers) aan het woord gehoord die te maken hebben gehad met jeugdcriminaliteit. Een interessante en leerzame les.

De laatste les heeft plaatsgevonden vlak voor de kerstvakantie. Deze les ging over overlast rond de jaarwisseling. Vanwege de coronamaatregelen zijn de regels dit jaar anders. Er is daar uitgebreid met de kinderen over gesproken aan de hand van een quiz. 

De kinderen van groep 7-8 hebben veel belangrijke informatie gekregen, waardoor zij straks steviger in hun schoenen staan op de middelbare school!