Computational thinking in groep 8: schrijf je naam binair

Jan de BruinGroep 7-8

Hoe rekent een computer eigenlijk? Met nullen en enen wisten de leerlingen van groep 8 te vertellen.
Maar hoe werkt dat dan precies?
We hebben het tweetallig getalstelsel verkend. Eerst getallen omzetten in nullen en enen. Daarna een woord van vier letters en tot slot je eigen naam.
We kwamen erachter dat 10 leerlingen in 10 seconden elk een woord van vier letters kunnen zeggen. Maar als we diezelfde 10 woorden in nullen en enen willen zeggen hebben we maar liefst 104 seconden nodig. Meer dan 10x zoveel dus. Dat kan een computer echt veel sneller!