Hard werken in een school zonder kinderen.

Jan de BruinSchool

Vanochtend om half negen is er teamoverleg. Wat moet er gebeuren om de kinderen vanaf morgen zinvol thuis te kunnen laten werken?
We maken keuzes welk werk we op papier gaan doen en welke vakken we online blijven aanbieden of gaan aanbieden. We richten Google Classroom in om videosessies met de kinderen te kunnen gaan doen. We volgen zelf een videosessie met de collegascholen van onze stichting. We maken werkpakketten klaar voor de kinderen en zorgen dat inlogcodes klaar liggen om thuis online aan de slag te kunnen gaan. We communiceren naar ouders over onze plannen en maken laptops gereed om uit te kunnen lenen aan ouders.
Eind van de middag overheerst een voldaan en toch ook wat onbehaaglijk gevoel. We zijn er klaar voor om morgenochtend werkpakketten te kunnen overdragen aan de kinderen en/of ouders. Maar het blijft vreemd als juf of meester werken in zo’n lege school.