Informatievond

Jan de BruinSchool

Ruim 60 ouders zijn dinsdagavond 30 augustus naar Kids College gekomen om de informatieavond bij te wonen. In een inleidend praatje kwamen de schoolontwikkelingen van dit seizoen aan de orde:

  • Taal integreren in andere vakken
  • Cultuur met kwaliteit
  • Het Kleine Avontuur
  • The leader in me
  • Mijn kleutergroep
  • Rapportfolio

Hierna waren de ouders in twee rondes welkom in de klassen, waar zij werden bijgepraat door de groepsleerkrachten. De ouderraad had gezorgd voor koffie/thee in de pauze.

Na afloop hoorden we enthousiaste reacties van ouders. Daar zijn we blij mee!