KidsNews mei 2020

Jan de BruinSchool

Onze nieuwste KidsNews leest u hier.

In deze KidsNews wordt verwezen naar een blad met coronaregels en naar een infodoeblad van de Kanjertraining.
Beide documenten kunt u downloaden.