Meivakantie doeboek

Jan de BruinSchool

Beste ouders, verzorgers,

Namens Team Sportservice hebben wij een vakantie boek ontwikkeld voor de kinderen. Dit boek staat vol met leuke spelen en activiteiten. Op deze manier kunnen de kinderen ook tijdens de meivakantie leuke en sportieve activiteiten en spelen doen.

 U kunt het meivakantiedoeboek downloaden.

Met vriendelijke groet,

Christian van der Lingen
Buurtsportcoach

Noot: Christian is onze vakleerkracht gym.