Volledige openstelling basisscholen op 8 juni

Jan de BruinSchool

Geachte ouder(s)/ verzorger(s),

In deze link een brief van Nico de Haas over het weer volledig open gaan van de basisscholen op 8 juni.
Het team van Kids College ziet er in ieder geval al naar uit om op 8 juni alle kinderen weer tegelijkertijd op school te zien.

Met vriendelijke groet,
Angela van Scheppingen