Kiezen voor Kids College is kiezen voor de beste stap naar de wereld van morgen. De ruimte om in een veilige, vertrouwde omgeving zelf die stappen te zetten die nodig zijn om zich voor te bereiden op de toekomst. Dat doen we met een heldere missie en vanuit een duidelijke visie.

Onze missie. Heel helder.

Elk kind groeit op in een wereld die snel verandert en veel mogelijkheden biedt. We zien het als onze missie om kinderen de juiste vaardigheden aan te leren om in zo’n wereld de weg te vinden. Dat doen we samen met u. Samen met u leren we het kind zich te ontplooien, zijn eigen talenten te ontdekken en vaardigheden eigen te maken om zelfstandig zijn weg te vinden in de maatschappij. Elk kind werkt bij ons aan zijn eigen wereld vol mogelijkheden.

Onze visie. Een wereld vol mogelijkheden.

Samen leven, samen leren, samen werken. Daar gaan we voor bij Kids College. En we zien het als onze verantwoordelijkheid om onze leerlingen een plek te bieden waar zij kunnen ontdekken en leren wat dat betekent. En welke impact zij daarmee kunnen maken in de toekomst die voor hen ligt. Dat doen we vanuit ouderbetrokkenheid, bij elk kind en zijn unieke talenten en mogelijkheden. Dat doen we vanuit veiligheid, door een veilige en vertrouwde plek te bieden, waar het helemaal oké is om te leren en groeien, ook als dat niet altijd even makkelijk is. Dat doen we vanuit eigenaarschap, door kinderen in staat te stellen zich breed te ontwikkelen, kritisch te kunnen zijn en te kunnen reflecteren, vooral ook op het eigen werk en gedrag. En dat doen we door het inzetten op een digitale leeromgeving en door kinderen te stimuleren om zelfstandig te werken, zelfbewust te zijn en zelfkennis op te bouwen. De weg naar zelfstandigheid heeft bij ons de hoogste prioriteit: wat ze zelf kunnen, moeten ze ook zelf doen.
De 7 gewoonten die horen bij ‘The leader in me’ ondersteunen de leerlingen hierin.

Voor onze lessen digitale geletterdheid maken wij gebruik van de digitale leeromgeving DIGIT-po. De uitgever van deze lesmethode heeft op Kids College een filmpje gemaakt over het werken met DIGIT-po. Bekijk het filmpje hier.