Ziekte en verlof

Als uw kind onverhoopt ziek is, dan kunt u ons bellen of een e-mail sturen naar de groepsleerkracht.
Wanneer u voor uw kind vrij wil vragen om een andere reden dan ziekte, dient u altijd een aanvraag in te dienen bij de schoolleiding.
Informatie over de wet- en regelgeving omtrent de leerplicht vindt u op de website van het Regionaal Bureau Leerplicht Utrecht Noordwest.

Soms komt het voor dat één van onze leerkrachten ziek is. Bij ziekte wordt de leerkracht vervangen door een gediplomeerde invalleerkracht vanuit Ippon.