Op Kids College kunnen we ieder schooljaar opnieuw rekenen op betrokken en actieve ouders. Dat is mooi, want ouderbetrokkenheid vinden we enorm belangrijk. Samen met ons team, de kinderen én met onze ouders maken we de school. Dus wees welkom om mee te werken aan allerlei activiteiten en festiviteiten, maar ook om in vertrouwen en met open communicatie mee te denken over onze school. Zo vormen we met leerkrachten en ouders één team in de zorg voor alle kinderen.

Onze ouders, betrokken en actief.

Op Kids College hebben we ook een ouderraad. De ouderraad denkt mee over allerlei praktische zaken. Daarnaast werkt de ouderraad mee aan verschillende binnen- en buitenschoolse activiteiten, zoals het kerstfeest, paasfeest, sinterklaasfeest en het eindejaarsfeest. De leden van de ouderraad zijn gekozen door de ouders van de leerlingen van de school.
Wilt u meer weten over de ouderraad, of wilt u zelf lid worden, neem dan contact op met de ouderraad via or.kidscollegewilnis@vechtstreekenvenen.nl.

De ouderraad bestaat uit:
– Margret Stam (voorzitter)
– Petra van der Eijk (voorzitter)
– Gabrielle Roodhart (penningmeester)
– Sabrina de Vries (notulist)
– Wilma Haveman
– Tineke Vellekoop
– Jetty van Schaik
Masha Hoogeboom
– Marjolein Schroder
– Anette van der Graaf
– Jessie Chakroun
– Susan Outshoorn
Yannick Schoenmakers is contactpersoon namens het team.

Onze MR, voor het belang van iedereen.

Zoals elke school heeft Kids College een medezeggenschapsraad (MR). In de MR zijn zowel ouders als personeel vertegenwoordigd, die direct invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming van het bestuur en directie. Vaak heeft de MR hierbij adviesrecht. Soms is de instemming van de MR noodzakelijk.
Heeft u vragen, problemen of klachten, dan kunt u zich wenden tot één van de leden van de medezeggenschapsraad: mr.kidscollegewilnis@vechtstreekenvenen.nl.

In de MR hebben zitting:
oudergeleding:
– Shampa Meijvis (voorzitter)
– Michel van der Tol (secretaris)
personeelsgeleding:
– Jan de Bruin
– Sabina Hoogerdijk

Van links naar rechts: Shampa, Sabina, Michel, Jan.