Op deze pagina delen we belangrijke documenten, naslagwerken en andere relevante informatie voor ouders en verzorgers van leerlingen van Kids College. Heeft u naar aanleiding van de downloads of links op deze pagina vragen, opmerkingen, of behoefte aan meer informatie, neem dan contact met ons op.

 1. Onze schoolgids.
 2. Onze leeropbrengsten en de waardering van de onderwijsinspectie vindt u op de website van Scholen op de kaart.
 3. Ons schoolondersteuningsprofiel.
 4. Ons stappenplan ongewenst gedrag.
 5. Het protocol schorsing en verwijdering van leerlingen van Vechtstreek en Venen.
 6. Onze meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
 7. De klachtenregeling van Vechtstreek en Venen.
 8. Leerplicht
  Informatie over de wet- en regelgeving omtrent de leerplicht vindt u op de website van het Regionaal Bureau Leerplicht Utrecht Noordwest.
 9. Snappet
  Informatie over ons tablet onderwijs vindt u op de website van Snappet.
 10. Kleuterlab en Juniorlab
  Informatie over wereldoriëntatie in combinatie met onderzoekend leren en ‘leren leren’ vindt u op de website van Het Kleine Avontuur.
 11. Nieuwsbegrip
  Informatie over onze methode begrijpend lezen vindt u op de website van Nieuwsbegrip.
 12. Kanjertraining
  De ‘Kanjertraining‘ gebruiken wij voor de sociaal-emotionele vorming van onze leerlingen.
 13. Kind op maandag
  Kind op maandag‘ is een methode voor godsdienstonderwijs met lesmateriaal voor de hele basisschool en wil de levende christelijke traditie doorgeven door het vertellen van bijbelverhalen aan kinderen van vandaag.
 14. De overstap naar het voortgezet onderwijs.
  In de regio Amstelland en De Ronde Venen zijn afspraken gemaakt over het proces van de overstap van de leerlingen van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Deze afspraken zijn te lezen in de ‘kernprocedure‘ onder het kopje ‘Ouders’.
 15. Informatie over onze methode ‘digitale geletterdheid’ vindt u op de website van DIGIT-po.
 16. Informatie over onze typecursus vindt u op de website van Typeworld.
 17. Vragen over de communicatie-app Parro? Ga naar de hulppagina voor ouders.