Brief over open gaan van basisscholen op 8 februari

Jan de BruinSchool

Geachte ouder(s)/ verzorger(s),

In de link alvast een brief van Heb Huibers, voorzitter college van bestuur, over de openstelling van de basisscholen op 8 februari.

Helaas zijn de protocollen van de PO-raad op dit moment nog niet beschikbaar.
Zodra deze beschikbaar zijn zal ik de laatste kaders toetsen en overleggen met mijn achterban.

Op hoofdlijnen heeft u de regels al kunnen lezen in de brief van Heb, maar de specifieke regels en afspraken voor Kids College zult u daarom morgen van mij ontvangen. Veel regels zullen gewoon nog hetzelfde blijven, maar hier en daar zullen er wat aanscherpingen zijn. Gezond blijven staat hierbij voorop!

Wij zien er in ieder geval naar uit om alle kinderen maandag weer te mogen ontvangen!

Met vriendelijke groet,

Angela van Scheppingen