Brief over volledig open gaan van basisscholen op 8 juni

Jan de BruinSchool

Geachte ouder(s)/ verzorger(s),

Op 8 juni gaan de basisscholen weer volledig open.
In de links vindt u brieven hierover van Kids College en Vechtstreek en Venen.
Hierin kunt u lezen hoe Kids College het onderwijs de laatste 6 weken gaat vormgeven.
Wij hopen u hiermee weer voldoende geïnformeerd te hebben.
Geniet nog maar even van het mooie weer in de Pinkstervakantie!
Dan zien wij alle kinderen graag weer op maandag 8 juni.
Het team van Kids College heeft er al weer zin in!

Met vriendelijke groet,

Angela van Scheppingen